FOOI competentie-inspiratie traject

CI-traject

Binnen deze regeling kan een combinatie van individuele gesprekken en een groepstraject worden opgestart voor het hele team samen. Dit traject gaat in op de competenties en kwaliteiten van alle teamleden. Iedere medewerker beschikt tenslotte over haar eigen set van kernkwaliteiten, oftewel competenties. Competenties zijn een verzameling van vaardigheden die moeten aansluiten bij de werktaken. De ene medewerker is de ander echter niet en iedereen heeft zo zijn eigen sterke punten en competenties. In dit traject staat de vraag centraal hoe deze competenties op teamniveau er uit zien. Zijn alle benodigde competenties in het team aanwezig? Wie is goed in welke taak? En hoe verbeter je je eigen competenties of help je elkaar in het verbeteren van competenties?

Het doel is meer inzicht te krijgen in wat competenties zijn en hoe die nu worden ingezet in het werk. Kunnen taken herverdeeld worden doordat collega’s andere taken leuk vinden? Kunnen collega’s elkaar helpen bij het verbeteren van competenties? Het traject zal op teamniveau bijdragen aan ontwikkeling van het team en het begrip voor elkaar. Dit leidt uiteindelijk tot een betere samenwerking.

Het traject zal worden verzorgd door de coach die betrokken is bij de individuele gesprekken van alle teamleden. Hierdoor kent de coach de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeldoelen van alle deelnemers goed en vormt dit de basis van een effectieve en interactieve workshop. In de individuele gesprekken zal de coach verder in gaan op de competenties per medewerker, die in de workshop vervolgens aan bod zullen komen.

Ook het management kan, indien gewenst, een rol spelen hierin. Door voorafgaand in gesprek te gaan met de uitvoerders van de workshop kunnen zij aangeven welke competenties het belangrijkste zijn voor de uitvoering van het werk en welke competenties centraal dienen te staan.

Aanmeldformulier

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist