Subsidieregelingen

Werkwijze

Voor jou als sportaanbieder zijn er tal van (tijdelijke) regelingen om te werken aan je bedrijf. Met subsidies maak je je bedrijf aantrekkelijker. Investeer bijvoorbeeld kosteloos in medewerkers. Ga slim om met subsidies in jouw branche en maak je bedrijf financieel gezonder. benVitaal adviseert en begeleidt je hierbij.

Door onze jarenlange ervaring in de branche weten we dat subsidies jouw diensten aantrekkelijker kunnen maken. Ons uitgebreide relatienetwerk met onder andere NL Actief, ZonMW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV helpt ons hierbij.

Daarnaast kun je ook participeren in de uitvoering van projecten en regelingen voor klanten van benVitaal. In dat geval zijn deze klanten ook jouw klanten. Jij verzorgt uitvoering en benVitaal begeleidt het project aan de hand van de subsidieregeling.

Enkele voorbeelden van actuele subsidies:

Relevante subsidies

 • Met de ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid konden werkgevers integrale duurzame inzetbaarheidsprojecten uitvoeren die voor 50% werden gefinancierd vanuit ESF. benVitaal heeft vele projecten met behulp van de ESF subsidie uitgevoerd. De ESF subsidie is in 2021 afgelopen. In de toekomst komen nieuwe vergelijkbare regelingen beschikbaar.
 • Met de SLIM subsidie kunnen bedrijven onderzoeken hoe zij leren en ontwikkelen binnen hun organisatie kunnen stimuleren, een plan opstellen én dit tot uitvoering brengen. Individuele loopbaancoaching is een belangrijk onderdeel hiervan. Het doel van de subsidie is om het leren en ontwikkelen binnen de organisatie op de kaart te zetten en te stimuleren. Uitvoering van Beleid (UVB), een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelt de subsidieregelingen af.
 • Activiteiten die hierbij passen: ontwikkeladviezen, loopbaancoaching, onderzoek, leerportaal implementeren, jobcrafting, ontwikkelgespreksformat opzetten, buddy systeem implementeren en nog veel meer activiteiten waarmee er meer structuur wordt geïmplementeerd in de leer- en ontwikkelcultuur van de organisatie.
 • Naast de mogelijkheid om een project bij één opdrachtgever te begeleiden, kun je samen met een aantal organisaties uit dezelfde branche een SLIM project oppakken. benVitaal helpt dan meerdere organisaties tegelijkertijd om zich te verbeteren op het gebied van leren en ontwikkelen. Dit is een hele aantrekkelijke mogelijkheid om synergie te behalen en van elkaars ervaringen te leren. En zodoende nog grotere stappen voorwaarts te zetten. Uitvoering van Beleid (UVB), een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelt de subsidieregelingen af.
 • Met MDIEU kunnen sectoren de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen hun sector analyseren. Op basis van de analyse wordt een activiteitenplan opgesteld. Vervolgens kunnen organisaties binnen de sector subsidie aanvragen voor (een van de) activiteiten binnen het activiteitenplan. Op termijn wordt het mogelijk dat bedrijven rechtstreeks subsidie aanvragen binnen de MDIEU regeling.
 • Activiteiten die hierbij passen, vallen onder de volgende thema’s: a) het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen; b) het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen; c) een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren; en d) de bewustwording bij werkenden bevorderen. Respectievelijk kan daar aan de volgende activiteiten worden gedacht: a) inzet van verbetercoaches, een bedrijfsscan, PMO, vitaliteitscoaching, ontwikkeling meerjarig vitaliteitsprogramma, workshops; b) trainingen/workshops voor leidinggevenden, ondersteuning bij MTO, vragenlijst DIX; c) loopbaanbegeleiding, loopbaanAPK, ontwikkeladvies, laagdrempelig aanbieden van leerstof, voorlichtingplatforms, ondersteuning van learning-on-the-job, d) stimuleren van eigen regie door een coach, voorlichting gericht op de noodzaak van duurzame inzetbaarheid.
 • 2023: in 2023 wordt een grote MDIEU projectperiode opengesteld. Arbeidsorganisaties kunnen dan een project dat niet gebonden is aan één sector opvoeren voor deze subsidie. Dit betekent dat je met 50% subsidie zelfstandig met benVitaal (dus zonder de sector) de activiteiten die jij belangrijk vindt en relevant zijn voor jouw mensen, kunt uitvoeren. Uitvoering van Beleid (UVB), een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelt de subsidieregeling af.
 • Met het STAP budget kan iedere Nederlander tussen de 18 en 65 jaar een opleiding volgen ter waarde van €1000,00 . Dit met het doel om zijn of haar positie en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De opleidingen worden vergoed via UWV.
 • Activiteiten: via de benVitaal Academy kan men met behulp van de STAP subsidie branche erkende opleidingen op het gebied van vitaliteit, gezondheid en persoonlijke effectiviteit volgen.
 • Meer informatie: www.benvitaalacademy.nl
 • Deze aantrekkelijke subsidieregeling biedt deelnemers mogelijkheden om vaak kosteloos, soms via een symbolisch bedrag via de werkgever, gebruik te maken van persoonlijke begeleiding, ontwikkeladvies, loopbaancoaching en om- of bijscholingsactiviteiten. Regelingen waar benVitaal bij betrokken was, waren Brabant Leert, Limburg Leert en de FOOI (Fitness ontwikkelings- en opleidingsinstituut)
 • Deze subsidie is bedoeld voor (toekomstig) werkenden in de sector of regio. Uitvoering van Beleid (UVB), een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelt de subsidieregelingen af.
 • Activiteiten: loopbaancoaching (NOLOC); ontwikkeladvies; begeleiding in werk, persoonlijke ontwikkeling of naar ander werk, opleidingen via onder andere benVitaal academy.
 • Het leefstijlcoaching programma CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het CooL-programma is een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die volledig wordt vergoed door de basiszorgverzekering. Je gaat aan de slag met leefstijlveranderingen, afvallen en je lichamelijk fitter voelen. Dit tweejarige programma is erop gericht de veranderingen ook vast te houden en vol te houden.
 • Activiteiten: individuele coaching, cursussen over alle aspecten van gezonde leefstijl, samen met een groep aan de slag, wandelen.
 • Stoppen met roken? Rookvrij en Fitter is een uniek stoppen-met-rokenprogramma. Daarbij gebruiken we beweging en leefstijl als basis om voor eens en altijd van de sigaretten af te blijven. Volledig vergoed door de basisverzekering.
 • -Activiteiten: groepssessies, coaching, begeleiding, bewegen, succesvol stoppen met roken, wandelen

Meer informatie

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist