Vitaliteits-
coaching

Werkwijze

Vitale medewerkers? Een vitaliteitscoach richt zich op alle aspecten van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Aan de hand van een nulmeting gaan onze coaches het gesprek aan met medewerkers. Daarin analyseren en achterhalen we samen de individuele aandachtspunten en stellen we doelen. Bijvoorbeeld over vitaliteit, leefstijl, stress en mentale weerbaarheid en loopbaanontwikkeling. 

Bewustwording van persoonlijke aandachtspunten staat centraal. Hiermee willen onze coaches de medewerkers intrinsiek motiveren om aan de slag te gaan. Samen met de coach stelt de deelnemer een persoonlijk plan van aanpak op. In vervolggesprekken wordt het opgestelde plan van aanpak geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Wij geven deelnemers de handvatten die nodig zijn om zelf de regie te nemen. Zodat persoonlijke doelen bereikt worden!

Meer informatie

Onze referenties

Omdat ik mijzelf wil ontwikkelen heb ik mij aangemeld voor dit traject bij benVitaal. Ik had gelijk een klik met de coach waardoor ik mij meer ging openstellen en het gesprek vertrouwd liep. Het werd steeds duidelijker welke richting ik op ging. Door de creatieve opdrachten en het bijspringen waar nodig ben ik echt verder gekomen. Het is fijn om te weten dat hetgeen waarin je wilt doorgroeien ook daadwerkelijk uit het coachtraject komt.
Andjella Heukels
De coach van benVitaal heeft mij prettig gecoacht tijdens een begeleidingstraject over stress en time-management. Hierbij zijn bruikbare tools aangereikt die mij hebben geholpen om een betere werk/privé balans te creëren. Ook heeft de coach mij op een fijne manier een spiegel voorgehouden. Het traject heeft mij concrete acties opgeleverd om stress te verlagen, om te gaan met stressoren, om prioriteiten te bepalen en te focussen op wat belangrijk is wat resulteerde in een groei met mijn sales team.
Marco Peeters, Business Manager , Grodan (part of the Rockwool group)
Door de coaching heb ik inzicht gekregen in de verhouding tussen stress en herstelmomenten en heb ik een vaste structuur kunnen creëren in mijn werkdag. Dit zorgde voor meer rust. Daarnaast heb ik ‘nee’ leren zeggen tegen uitnodigingen van overleggen als mijn agenda te vol was. Samengevat hebben de gesprekken met Kim voor bewustwording gezorgd en waren ze als ‘stok achter deur’ om besproken zaken toe te passen en de positieve verandering te ervaren.
Gabrielle ten Berge
Op aanraden van de Arbo-medewerker heb ik mij tijdens mijn ziekteperiode aangemeld voor een coachtraject en ben ik bij benVitaal terechtgekomen. Wat ik fijn vond was dat ik mijn verhaal kwijt kon en dat de coach een rustige, open, nuchtere houding had en heel concreet te werk ging. Door goede tips, eyeopeners en de opdrachten die ik heb gekregen ben ik erg geholpen in mijn proces en is mijn werk weer op de rails gekomen.
Resian Bongers, Verpleegkundige JGZ
Mijn enthousiaste, betrokken en kundige coach heeft mij begeleid om te stoppen met roken. Het enthousiasme van Lotje, het stop-team en de overige deelnemers heeft eraan bijgedragen dat ik nog steeds gestopt ben. Stoppen met een groep motiveert meer en het is inderdaad gelukt, het blijft bij vlagen moeilijk maar de momenten worden korter. Beginnen is gewoon geen optie meer.
Marc Geilen

Meer informatie

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist