Werkwijze

Maatwerk projecten

Organisaties werken in toenemende mate aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar hoe zet je zo’n programma effectief in? Waar begin je? En hoe bereik je juist die mensen die het, het hardst nodig hebben? benVitaal weet als geen ander dat het creëren van draagvlak en het stimuleren van intrinsieke motivatie een sleutelrol speelt. Daarom kijken we naar de organisatie als geheel én individuele medewerkers. We leggen je graag uit hoe wij dit doen, aan de hand van ons ‘bolletjes schema’.

Werkwijze

Draagvlak

Succesvol starten met duurzame inzetbaarheid? Cruciaal is dat alle lagen van het bedrijf mee willen doen met het programma. Dus niet alleen de opdrachtverstrekker. Daarom steken we veel tijd en energie in het betrekken van medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Met name directe leidinggevenden blijken het enthousiasme van collega’s te beïnvloeden. Maar ook de OR, kritische medewerkers en andere vertegenwoordigers uit teams willen we meenemen in de visie en doel van het programma. Doordat we deze groep tijdig informeren en eventuele risico’s of nadelen bespreken, nemen we weerstand weg of buigen het om. Werken aan draagvlak komt de effectiviteit van het project later ten goede.

Onderzoek en advisering

Om passend advies over duurzame inzetbaarheid te kunnen geven, brengen we eerst de aandachtspunten van duurzame inzetbaarheid in kaart. Dit doen we met behulp van onderzoek: wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten over duurzame inzetbaarheid, gezonde leefstijl en/of psychosociale arbeidsbelasting (TNO gevalideerd). Eventueel aangevuld met een preventief medisch onderzoek, medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) of andere metingen. Zo zorgen we voor inzicht in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De rapportages gebruiken we om met de organisatie in gesprek te gaan. We stellen de aandachtspunten vast en bepalen de organisatie brede aanpak. Ook bespreekt een coach de individuele rapportages met de medewerker.

Bewustwording

Het creëren van bewustwording staat centraal in alles wat wij doen. Je kunt mensen namelijk wel advies geven of vertellen wat ze moeten doen, maar dit leidt niet tot het gewenste effect. Het is dus van belang om mensen intrinsiek te motiveren om zich te willen ontwikkelen. Met onze coaching zetten wij in op het creëren van bewustwording bij medewerkers om zo gedragsverandering in gang te zetten. Dit doen we door verschillende gesprekstechnieken toe te passen zoals motiverende gespreksvoering. Pas als de deelnemer er klaar voor is, kijken we verder. We stellen altijd een plan van aanpak op, waarbij de een zich richt op het krijgen van inzicht en de ander op aan de slag gaan. Zo brengen we mensen letterlijk én figuurlijk in beweging.

Faciliteren

Als medewerkers én de organisatie er klaar voor zijn, komen we bij faciliteren uit. Op basis van de wensen en doelen van de organisatie en haar medewerkers adviseren wij over de in te zetten faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid. Hierbij sluiten we aan bij de faciliteiten die de werkgever al aanbiedt. We richten ons op aanvullende interventies om tot een passend organisatie breed aanbod te komen.

Implementeren

We implementeren de aangeboden interventies voor duurzame inzetbaarheid. Daarbij kijken we ook naar de toekomst. Hoe houd je de positieve weg die de organisatie is ingeslagen, vast? We blijven het traject nauwkeurig monitoren en evalueren. Waar nodig, sturen we bij. Eigenlijk begint hierna het proces van draagvlak creëren weer opnieuw, maar dan op een nog inhoudelijker niveau. Zo krijg je niet alleen nu duurzaam inzetbare medewerkers, maar ook in de toekomst.

Onze referenties

Wij willen een stapje verder dan alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen als werkgever. In het kader van duurzame inzetbaarheid zijn wij, mede dankzij de inspanningen en zéér goede begeleiding van benVitaal, prima op weg naar een gezonde en fitte organisatie. Bij de aanpak en het programma van benVitaal staan de medewerkers centraal, zodat deze de eigen regie pakken als het gaat om gezondheid en vitaliteit.
Bep op den Camp, HR manager NEA international BV (Push Braces)
BenVitaal ervaren wij als een prettige samenwerkingspartner. Zij organiseren vitaliteitstrajecten (incl. PMO), bieden Fit met Korting aan zodat onze medewerkers voordeliger kunnen sporten en verzorgen regelmatig interessante (vitaliteits)workshops. Ze zijn altijd bereid om mee te denken, je krijgt snel antwoord en er werken gepassioneerde medewerkers. Wij zijn dan ook erg tevreden over de samenwerking met benVitaal en hopen deze nog lange tijd voort te zetten.
Nina Peusens & Chayenne Houben, PTO team GGD Zuid Limburg

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze aanpak? Neem dan contact op!

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

USP's

Werken aan duurzame inzetbaarheid met benVitaal betekent: