Externe vertrouwenspersoon

Werkwijze

Mensen worden zich steeds bewuster van ongewenst gedrag. Hierdoor groeit ook de behoefte aan een meldpunt voor ongewenst gedrag bij medewerkers. Vaak ontbreekt dit meldpunt op de werkvloer. Een externe vertrouwenspersoon kan de oplossing zijn. De aansluiting voor de vertrouwenspersoon van benVitaal verzekert je van snelle actie als iemand in je organisatie ongewenst gedrag ervaart en dit kenbaar wil maken. Dit zorgt voor veiligheid, tevredenheid en verdere professionalisering van je organisatie. Onze gediplomeerde en ervaren vertrouwenspersonen adviseren namelijk ook over de benodigde infrastructuur zoals een klachtenregeling en gedragscode. 

Wat kun je verwachten? 

Een extern vertrouwenspersoon (EVP) adviseert organisaties na een melding van ongewenst gedrag op de werkvloer. Jouw medewerker kan rechtstreeks bij onze EVP terecht voor opvang, begeleiding en informatie. Samen gaan zij op zoek naar een passende oplossing. De EVP heeft een voorlichtende en verwijzende rol in het bespreken van gewenst en ongewenst gedrag. Dit betekent dat de vertrouwenspersoon vervolgacties kan bespreken die een medewerker zelf kan uitvoeren of dat er wordt verwezen naar een juiste hulporganisatie. 

Een EVP van benVitaal is een geaccrediteerd vertrouwenspersoon en is aangesloten bij de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV). De aansluiting van de EVP van benVitaal is verwerkt in het DI-abonnement ‘Blijf vitaal’, maar kan ook als losse dienst ingezet worden. 

Meer informatie

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

benVitaal