Vragenlijst Externe Vertrouwenspersoon

Vragenlijst

Middels het invullen van de onderstaande vragen op deze pagina kun je inventariseren hoe jouw organisatie ervoor staat en waar bij jullie nog winst te behalen is. Je hoeft de vragen uitsluitend met Ja, Nee of Onbekend te beantwoorden. Onderaan de vragenlijst vragen we om jouw gegevens, zodat we contact met je kunnen opnemen om de resultaten te bespreken. 

1. Heeft jouw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met aandacht voor alle risico’s op pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie? 

Vereist

2. Heeft jouw organisatie gedragsregels voor onderlinge communicatie en omgang op de werkvloer? 

Vereist

3. Zijn de leidinggevenden in jouw organisatie voorgelicht over het herkennen en aanpakken van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie? 

Vereist

4. Is er een informele klachtstructuur waarbinnen medewerkers incidenten van ongewenst gedrag bij hun leidinggevende kunnen aankaarten en met behulp van de leidinggevende kunnen oplossen? 

Vereist

5. Kunnen medewerkers binnen jouw organisatie in vertrouwen hun verhaal doen over een ervaring met intern ongewenst gedrag?  

Vereist

6. Is er een formele klachtstructuur voor medewerkers om een klacht over ongewenst gedrag (van collega’s) in te dienen en te laten onderzoeken? 

Vereist

7. Heeft jouw organisatie procedures voor professionele opvang en nazorg van slachtoffers van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie? 

Vereist

8. Krijgen uw medewerkers goede voorlichting over pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie, en de maatregelen daartegen? 

Vereist

9. Past u uw beleid tegen ongewenst gedrag aan op basis van jaarlijkse evaluaties van uw maatregelen? 

Vereist

Welke formele of informele mogelijkheden en maatregelen worden er binnen jouw organisatie nog meer genomen en aangeboden ter bevordering van het werkplezier, beperking/voorkomen van te hoge psychosociale werkbelasting en gezondheidsgedrag? 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

benVitaal