Samenwerking benVitaal Academy en Vista College

dinsdag 7 november 2023

De samenwerking tussen Vista College en benVitaal richt zich enerzijds op het overbrengen van expertise en praktijkvoorbeelden door middel van gastlessen en workshops. Anderzijds is een significant onderdeel van de samenwerking de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal in de vorm van de opleiding 'Positieve Gezondheid' en 'Leefstijlcoach'. Door de samenwerking zijn deze opleidingen MBO 4 erkend en kunnen deze als keuzedeel ook aangeboden worden binnen de derde leerweg. Hierdoor kunnen deze opleidingen ook aangeboden en gevolgd worden door een andere/nieuw doelgroep. Dit is tevens een goed initiatief die een Leven Lang Ontwikkelen stimuleert en mogelijk maakt.

Positieve Gezondheid is in veel organisaties een steeds belangrijker wordend gedachtengoed. Waarschijnlijk ook in jullie organisatie; misschien zijn collega's hiermee al aan de slag. Door het volgen van de opleiding kun je het populaire gedachtengoed van Machteld Huber toepassen in concrete praktijksituaties en is het dus direct interessant vanuit je professionele rol.

In de huidige maatschappij waar de cijfers over overgewicht, welvaartsziektes en suikertaksen je om de oren vliegen, is de rol van een leefstijlcoach van onschatbare waarde. Met deze opleiding verwerf je de benodigde kennis en vaardigheden om mensen te begeleiden naar een gezondere levensstijl, leer je hoe je individuen en organisaties kunt inspireren en enthousiasmeren en ontvang je concrete tools om jouw klanten effectief te begeleiden naar een leven vol vitaliteit en balans. Als leefstijlcoach speel je een cruciale rol in het verbeteren van levens en het bevorderen van gezondheid.

Naast het aanbod als keuzeonderdeel binnen de derde leerweg, worden beide opleiding ook aangeboden binnen de STAP-regeling. Dit is de laatste keer dat opleidingen middels de STAP regeling kunnen worden aangeboden, dus pak nu je kans! 

Inschrijven kan door de volgende 3 stappen te doorlopen vóór 12 november:

  1. Schrijf direct in via onze website 
    https://www.benvitaalacademy.nl/academy/opleidingen?soort=stap
  2. Geef bij inschrijving aan dat de opleiding met STAP subsidie gevolgd wordt
  3. Vraag op 15 november eenvoudig volgens verkregen instructies de STAP subsidie aan

Zonder risico en meer dan 70% kans op toekenning STAP subsidie

Wanneer je na inschrijving het STAP budget niet toegekend krijgt dan hoef je niet te starten met de opleiding en zijn hieraan geen financiële verplichtingen verbonden.

Doordat de kwaliteitsnormen en eisen om opleidingen met STAP subsidie te kunnen volgen veel strenger zijn geworden, is de kans dat je jouw STAP budget toegekend zal krijgen enorm gestegen. Mensen die bij de aanvraagperiode van 18 september jongsleden voor een opleiding bij de benVitaal Academy hun STAP subsidie hebben aangevraagd, heeft 77% de STAP subsidie toegekend gekregen.