Persbericht: Samenwerking benVitaal - Gilde BT

maandag 15 januari 2024

Gilde-BT en benVitaal bundelen hun krachten om twee informatiesessies te organiseren die specifiek gericht zijn op het belichten en benutten van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 25 januari 2024 van 10:00 - 12:00 uur bij Maashof Venlo en op 30 januari 2024 van 10:00 - 12:00 uur bij Kasteel Limbricht.

De MDIEU-regeling, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, biedt bedrijven in Limburg een aantrekkelijke kans met 50% subsidie voor activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het totale budget van 964 miljoen euro verdeeld over 5 jaar onderstreept de serieuze investering in de arbeidsmarkt.

De MDIEU-regeling biedt bedrijven in Limburg een unieke kans om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen. Gilde-BT en benVitaal zetten zich in om bedrijven te informeren en te begeleiden bij het optimaal benutten van deze subsidiemogelijkheid.

Belangrijkste kenmerken van de MDIEU-regeling

  • 50% subsidie: Bedrijven kunnen profiteren van een substantiële subsidie van 50% voor activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.
  • Ruime financiële toewijzing: De MDIEU-regeling maakt maar liefst 964 miljoen euro beschikbaar verdeeld over 5 jaar, waardoor bedrijven de nodige middelen hebben om effectief te investeren in hun medewerkers.

Gilde-BT en benVitaal hebben zich omringd met strategische samenwerkingspartners, waaronder GBT Opleidingen, OVD Opleidingen, Value9, Apployee en Response Instituut. Gezamenlijk zorgen zij voor integrale projecten die bedrijven in Limburg maximaal ontzorgen.

Informatiesessies

De informatiesessies bieden bedrijven de gelegenheid om:

  • Inzicht te krijgen in de specifieke mogelijkheden van de MDIEU-regeling.
  • Praktische kennis op te doen over het succesvol aanvragen en benutten van de subsidie. 
  • Te netwerken met experts en andere bedrijven die vergelijkbare uitdagingen en kansen in duurzame inzetbaarheid ervaren.

Praktische informatie

Datum en Tijd

  • Infosessie 1: 25 januari 2024, 10:00 - 12:00 uur, Maashof Venlo
  • Infosessie 2: 30 januari 2024, 10:00 - 12:00 uur, Kasteel Limbricht

Toegang 

Gratis, maar registratie is verplicht. Aanmelden kan via www.MDIEU-bedrijven.nl.

Meer Informatie

Voor verdere details over de MDIEU-subsidieregeling en de informatiesessies, verwijzen wij naar de speciale pagina op onze website: www.MDIEU-bedrijven.nl.

Gilde-BT en benVitaal kijken ernaar uit om bedrijven te ondersteunen bij het optimaliseren van duurzame inzetbaarheid en nodigen geïnteresseerden van harte uit voor de informatiesessies.

 

Einde Persbericht